رگلاتور های گاز مرکزی پزشکی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. رگلاتور های گاز مرکزی پزشکی

تامین گاز مرکزی

گازهای معمولی مانند اکسیژن و هوا به بیمارستان ها و مراکز بالینی در مخازن گاز مایع و بسته های سیلندر گاز یا رمپ ها عرضه می شود. با تامین گاز مرکزی، فشار سیلندر به فشار خط مورد نظر کاهش می یابد و اجزای نظارت کننده اطمینان می دهد که همیشه ذخایر گاز کافی وجود دارد. 
رگولاتورهای-فشار-مرکزی-برای-جریان-های-بسیار-بالا

رگولاتورهای فشار مرکزی برای جریان های بسیار بالا

تنظیم کننده فشار مرکزی برای جریان بالا

تنظیم کننده فشار مرکزی برای جریان بالا

فهرست