رگلاتورهای فشار پایین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه کارها
رگلاتور تک گیج 5640 گلور

رگلاتور تک گیج ۵۶۴۰ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور تک گیج ۵۶۴۰ گلور رگلاتور تک گیج ۵۶۴۰ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است که ساختاری مشابه با دسته رگلاتور های ۵۶۰۰ دارد .  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده…
Read More
رگلاتور فلومتردار 5650EC گلور

رگلاتور فلومتر ۵۶۵۰-EC

commentبدون دیدگاه
رگلاتور فلومتردار EC-5650 گلور رگلاتور فلومتر ۵۶۵۰-EC گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است که ساختاری مشابه با دسته رگلاتور های ۵۶۵۰ دارد .  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می…
Read More
رگلاتور تک گیج 5600 گلور

رگلاتور تک گیج ۵۶۰۰ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور تک گیج ۵۶۰۰گلور رگلاتور تک گیج ۵۶۰۰گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۴۰بار و خروجی ۱۰…
Read More
رگلاتور تک گیج 40-7905 گلور

رگلاتور تک گیج ۴۰-۷۹۰۵ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور تک گیج ۴۰-۷۹۰۵ گلور رگلاتور تک گیج ۴۰-۷۹۰۵ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های خطی ساخت این شرکت است  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۵۰بار…
Read More
رگلاتور تک گیج 7905-20 گلور

رگلاتور تک گیج ۲۰-۷۹۰۵ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور تک گیج ۲۰-۷۹۰۵ گلور رگلاتور تک گیج ۲۰-۷۹۰۵ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های خطی ساخت این شرکت است مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۵۰بار…
Read More
رگلاتور دبی بالا 10-7901 گلور

رگلاتور دبی بالا ۱۰-۷۹۰۱ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور دبی بالا ۱۰-۷۹۰۱ گلور  رگلاتور دبی بالا ۱۰-۷۹۰۱ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های خطی ساخت این شرکت است که ساختاری مشابه با دسته رگلاتور های ۷۹۰۰ دارد .  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد…
Read More
فهرست