رگلاتور فشار مرکزی گازهای خلوص بالا صنعتی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه کارها
رگلاتور30 بار فشار مرکزی گازهای خلوص بالا

رگلاتور ۳۰ بار فشار مرکزی گازهای خلوص بالا

commentبدون دیدگاه
رگلاتور ۳۰ بار فشار مرکزی گازهای خلوص بالا با توجه به جریان جریان بالا، زمینه استفاده از این تنظیم کننده فشار مرکزی است به طور عمده در حوزه سیستم های تامین گاز مرکزی برای گازهای خلوص بالا. با توجه به…
Read More
رگلاتور 50 بار گلور

رگلاتور ۵۰ بار فشار مرکزی گازهای خلوص بالا

commentبدون دیدگاه
رگلاتور ۵۰ بار فشار مرکزی گازهای خلوص بالا با توجه به جریان بالا، زمینه استفاده از این تنظیم کننده فشار عمدتا درمنطقه سیستم های تامین گاز مرکزی برای گازهای خالص بالا.با فشار کار قابل تنظیم تا ۵۰ بار، تنظیم کننده…
Read More
فهرست