رگلاتور فشار

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه کارها
رگلاتور30 بار فشار مرکزی گازهای خلوص بالا

رگلاتور ۳۰ بار فشار مرکزی گازهای خلوص بالا

commentبدون دیدگاه
رگلاتور ۳۰ بار فشار مرکزی گازهای خلوص بالا با توجه به جریان جریان بالا، زمینه استفاده از این تنظیم کننده فشار مرکزی است به طور عمده در حوزه سیستم های تامین گاز مرکزی برای گازهای خلوص بالا. با توجه به…
Read More
رگلاتور 50 بار گلور

رگلاتور ۵۰ بار فشار مرکزی گازهای خلوص بالا

commentبدون دیدگاه
رگلاتور ۵۰ بار فشار مرکزی گازهای خلوص بالا با توجه به جریان بالا، زمینه استفاده از این تنظیم کننده فشار عمدتا درمنطقه سیستم های تامین گاز مرکزی برای گازهای خالص بالا.با فشار کار قابل تنظیم تا ۵۰ بار، تنظیم کننده…
Read More
رگلاتور تک گیج 7820 گلور

رگلاتور ۷۸۲۰ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور تک گیج ۷۸۲۰ گلور رگلاتور تک گیج ۷۸۲۰ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۲۰۰ بار…
Read More
رگلاتور دو مرحله ای 78715

رگلاتور دو مرحله ای ۷۸۱۵

commentبدون دیدگاه
رگلاتور دو مرحله ای ۷۸۱۵ گلور رگلاتور دو مرحله ای ۷۸۱۵ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی…
Read More
رگلاتور 7810 گلور

رگلاتور ۷۸۱۰ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور ۷۸۱۰ گلور رگلاتور ۷۸۱۰ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۲۰۰ بار و خروجی ۴،۶،۱۰ بار…
Read More
رگللاتور 2920 گلور

رگلاتور ۲۹۲۰ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور ۲۹۲۰ گلور رگلاتور ۲۹۲۰ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۱۱ بار و خروجی ۱٫۵ بار…
Read More
رگلاتور دو فلومتر 6616 گلور

رگلاتور دو فلومتر ۶۶۱۶ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور دو فلومتر ۶۶۱۶ گلور رگلاتور دو فلومتر ۶۶۱۶ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۲۰۰ بار…
Read More
رگلاتور فلومتردار 6614 گلور

رگلاتور فلومتردار ۶۶۱۴ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور فلومتردار ۶۶۱۴ گلور رگلاتور فلومتردار ۶۶۱۴ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۲۰۰ بار و خروجی…
Read More
فهرست