رگلاتور فلومتردار صنعتی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه کارها
رگلاتور دو فلومتر 6616 گلور

رگلاتور دو فلومتر ۶۶۱۶ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور دو فلومتر ۶۶۱۶ گلور رگلاتور دو فلومتر ۶۶۱۶ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۲۰۰ بار…
Read More
رگلاتور فلومتردار 6614 گلور

رگلاتور فلومتردار ۶۶۱۴ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور فلومتردار ۶۶۱۴ گلور رگلاتور فلومتردار ۶۶۱۴ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۲۰۰ بار و خروجی…
Read More
فلومتر رگلاتور فشار گلور 6621

فلومتر رگلاتور فشار گلور ۶۶۲۱

commentبدون دیدگاه
فلومتر رگلاتور فشار گلور ۶۶۲۱ فلومتر رگلاتور فشار گلور ۶۶۲۱ سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای  خروجی ۳۲ لیتر…
Read More
رگلاتور فلومتردار 5650EC گلور

رگلاتور فلومتر ۵۶۵۰-EC

commentبدون دیدگاه
رگلاتور فلومتردار EC-5650 گلور رگلاتور فلومتر ۵۶۵۰-EC گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است که ساختاری مشابه با دسته رگلاتور های ۵۶۵۰ دارد .  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می…
Read More
رگلاتور فلومتردار 5650 گلور

رگلاتور فلومتردار ۵۶۵۰ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور فلومتردار ۵۶۵۰ گلور رگلاتور فلومتردار ۵۶۵۰ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های ساخت این شرکت است  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۴۰بار و خروجی ۴٫۵…
Read More
رگلاتور فلومتردار 6914 گلور

رگلاتور فلومتر ۶۹۱۴ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور فلومتر ۶۹۱۴ گلور رگلاتور فلومتردار ۶۹۱۴ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های فلومتردار ساخت این شرکت است  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۳۰۰بار و خروجی…
Read More
رگلاتور مینی 6740 گلور

رگلاتور مینی ۶۷۴۰ گلور

commentبدون دیدگاه

از این رگلاتور برای کلیه گازهامورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۲۰۰ بار و خروجی قابل تغییر می باشد . این رگلاتور ها دارای ۲۲ لیتر بر دقیقه خروجی هستند .

Read More
رگلاتور فلومتر دار 4250 گلور

رگلاتور ۴۲۵۰ گلور

commentبدون دیدگاه
رگلاتور فلومتردار ۴۲۵۰ گلور رگلاتور فلومتردار ۴۲۵۰ گلور سوئیس یکی از رگلاتور های فلومتر دار ساخت این شرکت است که ساختاری مشابه با دسته رگلاتور های ۴۲۰۰ دارد .  مشخصات فنیکاربردمشاوره رایگانمشخصات فنی از این رگلاتور برای گازهای آرگون ،…
Read More
رگلاتور تک گیج 6689 گلور

رگلاتور تک گیج ۶۶۸۹ گلور

commentبدون دیدگاه

از این رگلاتور برای گازهای آرگون و co2 و نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد . این رگلاتور دارای ورودی ۲۰۰ بار و خروجی ۴٫۵ بار می باشد . این رگلاتور ها دارای ۳۲ لیتر بردقیقه خروجی هستند .

Read More
فهرست